Konferanslar

62. Konferans: Jana Revedin
“Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma”
61. Konferans: Mehmet Özdoğan “Barınağın Yapıya, Yapının Konuta Dönüşümü”
60. Konferans: Frans van der Werf “Açık Yapı Deneyimi”
59. Konferans: Nejat Yavaşoğulları
“Mimarlık Müzik ve Hayat”
58. Konferans: Rahul Mehrotra “Mumbai’de Çalışmak”
57.Konferans: Özgen Acar “Cumhuriyet Dönemi Tarih Yağması”
56. Konferans: Rainer Mahlamaki “Yerel, Evrensel, Uluslararası”
55. Konferans: Efe Duyan, Alişan Çırakoğlu, Öner Selçuk Baz, Pınar Gökbayrak “Genç Mimarlar Mesleği Tartışıyor”
54. Konferans: Ayfer Tunç “İnsan Yaşadığı Yere Benzer”
53. Konferans: Edhem Eldem “Türkiye’e Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı”
52. Konferans: Peter Rich “Afrika’da, Sürdürülebilir Çözümler Arayışında”
51. Konfernas: Erdoğan Teziç “Türkiye’de Eğitim Sistemi İçinde Sürdürülebilirlik”
50. Konferans: Ali Cengizkan “‘Gezi Ruhu’, Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği”
49. Konferans: Afife Batur “Mimaride Süreklilik: Mağara Evden Sıra Eve”
48. Konferans: Dennis Rodwell “Bütünleşik Kentsel Koruma ve Gelişim”
46. Konferans: Erkut Şahinbaş “Mimarlık: İşıkla Serüven”
45. Konferans: Hıfzı Topuz “Aydınlanma Düşüncesi ve Tevfik Fikret”
44. Konferans: Bozkurt Güvenç “Mimarlıkta Zaman Mekan”
43. Konferans: Tevfik Balcıoğlu “Türkiye’de Endüstriyel Tasarım: Nereden Nereye…”
42. Konferans: Erhan Karaesmen “Yapıda İşlevsellik, Görsel Doyuruculuk, ve Güvenli Davranış”
41. Konferans: Juhani Pallasmaa “Sanatsal Cömertlik, Alçakgönüllülük ve İfade: Mimarlıkta Gerçeklik Duygusu ve İdealleştirme”
40. Konferans: Cevat Erder “1964 Venedik Tüzüğü”
39. Konferans: Yaşar Marulyalı, Levent Aksüt “55 Yıllık Mesleki Deneyim”
37. Konferans: Doğan Hasol “Mimarlık Yolunda Elli Yıl”
36. Konferans: Sarkis “İşlerimde Mimari Mekan”
35. Konferans: Tan Oral, Semih Poroy “Büyük Kentler İnsanı Özgür Kılar!..”, “Kentleşme ile Karikatür Arasındaki Çizgi”
34. Konferans: Ahmet İnam “Gönülden Felsefeye Yol Var Mı?”
33. Konferans: Füsun Alioğlu “Mardin Konut Dokusu Üzerine Araştırmalar”
32. Konferans: Attilio Petruccioli “İslam Kent Dokusunda Tipolojik Biçimlenmeler”
31. Konferans: Ayşe Birsel “Bu Fincanı Tasarlayan Biri Olduğunu Biliyor Musun? ve Başka Tasarım Hikayeleri”
30. Konferans: Doğan Kuban “Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Evrensel Konumu”