Hakkında

Bu konuşmalar Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1999 mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak için O’nun tutku ile bağlı olduğu mesleğinde yapılacak akademik ve kamusal etkinliklerin O’nu anmanın en anlamlı yöntemlerden biri olduğunu paylaşan ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenmektedir.

Yunus Aran Konferansları, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mesleki birikimlerine katkıda bulunmak ve uluslararası üne sahip kimi mimarları ulusal mimarlık ailesi ile tanıştırmak amacı ile düzenlenmektedir. İkinci türde yapılan ilk toplantıda R.Legorreta “Düşünceler ve Yeni Projeler” adlı konuşmasını sundu.

2000-2001 akademik yılında başlayan etkinliklerin ilkinde Mehmet Konuralp “Tasarım Kaliteleri”, ikincisinde ise Aydan Balamir “Mimaride Esinlenmeler” adlı konuşmaları yaptılar. Yunus Aran Konferanslarının üçüncü konuşmacısı “Kentsel Doku ve Mimarlık” adlı konuşması ile Semra Teber oldu.

2001-2002 Konferansları Kemal Ahmet Aru’nun “Bir Öğretim Üyesinin Yaşamının 80 Yılı” adlı konuşması ile başladı, Büyük Sinan Ödüllü mimarlarımızdan Turgut Cansever’in “Gelecek için bir mimari”, ve Şevki Vanlı’nın “Her Nesil Kendi Çevresini Oluşturmalıdır” adlı konuşmaları ile devam etti. Bu yılın son konuşmacısı, “St. Petersburg’un 300 yıllık mimari mirası, günümüz planlama eğilimleri ve geleceğe bir bakış” adlı konuşması ile V. V. Popov oldu.

Yunus Aran Konferansları Eylül 2002’de gerçekleşen Artİstanbul etkinlikleri kapsamında Roland Augustine’in “Günümüzde Sanat Galerilerinin Çağdaş Sanat Dünyasındaki Rolleri” adlı konuşması ve Eylül 2003’te aynı kapsamda Hani Rashid’in sunduğu “Flux Sanal ve Gerçek Arasındaki Mimari” ile devam etti.

2002-2003 Yunus Aran Konferansları konuşmacıları sırasıyla “Bilim ve Kültür” adlı konuşması ile Erdal İnönü; “Değişim ve Mimarlık” ile Doğan Tekeli oldular. Constantin Spiridonidis’in “From Function to Fiction”, Güngör Kaftancı’nın “Kültür, Kimlik ve Kent” ve Özen Eyüce’nin “İzmir’de Mimarlık” başlıklı konuşmalarının ardından “Süreklilik” başlıklı konuşması ile Juha Leiviska yılın son konuşmacısı oldu.

2003-2004 yılı Yunus Aran Konferanslarının konuşmacıları “Mimarlıkta Geçen Altmış Yılın Ardından” adlı konuşması ile Büyük Sinan Ödüllü Mimar Maruf Önal, “Yaşamsal Mekân Kurgusu” adlı konuşması ile Nezih Eldem, “Geleneğe Eklenmek” adlı konuşması ile C. Bektaş, ve “Kaybolan İstanbul’um” adlı sunumu ile Enis Kortan oldular.

2004 -2005 yılı Yunus Aran Konferansları İoanna Kuçuradi’nin sunduğu “Felsefe ve Etik” ile başladı. Bunu Alexandra Yerolympos’un“Ege Adalarında Geleneksel Mimari ve Yeni Kentsel Gelişimler” ve İlhan Tekeli’nin “Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişmesi” adlı konuşmaları izledi.

UIA 2005 İstanbul etkinliklerinde Zaha Hadid, “Cities: Grandbazaar of Architects” adlı konuşmasını mimar Yunus Aran anısına sundu.

2005-2006 yılı Yunus Aran Konferansları’nın ilk konuşmacısı Hande Suher’in “Ülkemizde Kentsel Planlama, Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında, ‘Kentsel ve Çevresel Koruma’ Öncelikli Hedef Olmalıdır” konulu konuşmasını İlhan Selçuk’un sunduğu “Şeriat, Aydınlanma, Türkiye Cumhuriyeti” ve Ayşe Hasol Erktin, Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu’nun “Türk Mimarlığının Geleceği” konulu panel izledi.

2006-2007 Yunus Aran Konferanslarında Halit Refiğ, “Halit Refiğ filmlerindeki kentsel ve mimari mekân: “Aşk ve Ölüm Mekânları” ve Defne Koz “Kültürler Arası Tasarım” adlı konuşmalarını sundular.

2007- 2008 yılında Yunus Aran Konferanslarının konuşmacıları Mete Arat, “Spor Kompleksleri ve Aktüel Projeler”, Doğan Kuban, “Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Evrensel Konumu” ve Ayşe Birsel, “Bu Fincanı Tasarlayan Biri Olduğunu Biliyor musun ve Başka Tasarım Hikayeleri” idi.

2008-2009 Yunus Aran Konferansları Bari Politeknik Mimarlık Fakültesinden Attilio Petruccioli’nin “İslam Kent Dokusunda Tipolojik Biçimlenmeler” adlı konuşması ile başladı; Füsun Alioğlu’nun “Mardin Konut Dokusu Üzerine Araştırmalar “sunumunun ardından Ahmet İnam’ın “Gönülden Felsefeye Yol Var mı?” adlı konuşması ile sürdü.  Bu yılın son konuşmacıları “Büyük Kentler İnsanı Özgür Kılar” adlı sunumla Tan Oral ve “Kentleşme ile Karikatür Arasındaki Çizgi” adlı sunumla Semih Poroy oldular.

2009-2010 yılı Yunus Aran Konferansları, Sarkis’in sunduğu “İşlerimde Mimari Mekân” ile İstanbul Modern’de başladı. Ardından Doğan Hasol “Mimarlık Yolunda Elli Yıl” ve Prof. Ataman Demir, Arşivdeki Belgeler Işığında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar 1929-1958” başlıklı konuşmalarını sundular. 

2010-2011 Yunus Aran Konferansları Yaşar Marulyalı ve Levent Aksüt’ün “55 Yıllık Mesleki Deneyim”lerini paylaştıkları konuşma ile başladı; Cevat Erder’in “Uluslararası Koruma İlkelerinin Yan Etkileri: 1964 Venedik Tüzüğü” konulu konuşması ile sürdü.  Juhanni Pallasmaa “Sanatsal Cömertlik, Alçakgönüllülük ve İfade: Mimarlıkta Gerçeklik Duygusu ve İdealleştirme” adlı konuşması ile 41. konuşmacı oldu.

2011-2012 Yunus Aran Konferanslarında, Erhan Karaesmen “Yapıda İşlevsellik, Görsel Doyuruculuk ve Güvenli Davranış” ile Tevfik Balcıoğlu “Türkiye’de Endüstriyel Tasarım: Nereden, Nereye…” başlıklı konuşması ve Bozkurt Güvenç “Mimarlıkta Zaman Mekân” temalı konuşmaları yer aldılar.

2012-2013 Yunus Aran Konferansları, Hıfzı Topuz’un “Aydınlanma Düşüncesi ve Tevfik Fikret” konulu konuşması ile başladı. Erkut Şahinbaş’ın “Mimarlık: Işıkla Serüven” konulu konuşması ve aynı gün İTÜ – Taşkışla’da gerçekleşen Jeffrey Inaba’nın “İçeriğe Biçim Vermek” temalı konuşması ile devam etti. 48. buluşma Dennis Rodwell’in “Bütünleşik Kentsel Koruma ve Gelişim: 21.YY’da Tarihi Kentlerin Sürdürülebilir Yönetimi” temalı konuşması ile gerçekleşecekti.

2013-2014 Yunus Aran Konferansları, Afife Batur’un sunduğu “Mimaride Süreklilik–Barınak-Ev’den Sıraev’e” temalı konuşma ile başladı. 50. konuşmacı Ali Cengizkan’ın“Gezi Ruhu- Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği” adlı sunumunun ardından, Erdoğan Teziç “Türkiye’de Eğitim Sistemi İçinde Sürdürülebilirlik” vePeter Rich, “Peter Rich Afrika’da: Sürdürülebilir Çözümler Arayışında” konulu konuşmalarını sundular.

2014-2015 Yunus Aran Konferansları Edhem Eldem’in “Türkiye’de Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset” konulu sunumu ile başladı ve Ayfer Tunç’un “İnsan Yaşadığı Yere Benzer” başlıklı konuşmasının ardından, “Genç Mimarlar Mesleği Tartışıyor” konulu panelde Alişan Çırakoğlu, Ömer Selçuk Baz ve Pınar Gökbayrak konuk oldular. Daha sonra Rainer Mahlamäki konuşmasını “Yerel-Evrensel-Uluslararası” başlığı altında sundu. Özgen Acar’ın, “Tarihi Miras Yağması: Cumhuriyet Dönemi” konulu konuşmasının ardından 58. etkinlikte Rahul Mehrotra, konuşmasını “Mimarlık, Kent, Yaşam: Mumbai’de Çalışmak” başlığı altında sundu.

2015-2016 Yunus Aran Konferansları Özgen Acar’ın “Tarihi Miras Yağması: Cumhuriyet Dönemi” konulu sunumu ile başladı ve Nejat Yavaşoğulları’nınMimarlık, Müzik ve Hayat” konusundaki değerli sunumu ile devam etti.

2017-2018 Yunus Aran Konferansları’nda 60. konuk “Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı” temalı konuşması ile Hollandalı mimar Frans van der Werf oldu. Buluşmaların 61.’si, Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın, “Barınağın Yapıya, Yapının Konuta Dönüşümü” temalı konuşması ile gerçekleşti.

Yunus Aran Konferansları 62’nci buluşması Prof. Dr. Jana Revedin’in, “Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma” temalı konuşması ile gerçekleşecekti.

Yunus Aran Konferansları yeni konuşmacıların katkılarıyla devam edecektir.